پيروزي اميدوار كننده تراكتورسازان

یازار :   turk

حواشي بازي:

1. حضور بيش از 50 هزار نفر در ورزشگاه

2. تشويق منظم و نود دقيقه اي هواداران

3. سر دادن شعار هميشه جاويد ياشاسين آذربايجان

4. سر دادن شعارهاي ملي از جمله (تورك ديلينده مدرسه ...اولماليدي هركسه) و (آذربايجان واراولسون ... ايستمين كور اولسون)

5. گرامي داشت روز 6 اسفند با دادن شعار و نوشته پارچه اي با مضمون (قارا باغ بيزيمدي ... بيزيم قالاجاق)

6. شعار عليه عادل فردوسي پور (عادل فردوسي پور ... فاشيست بي شعور) و آوردن پارچه نوشته با مضمون

stop 90 racism

7. اعتراض به توهين هاي هفته پيش انزلي چيها با شعار (بچه انزلي بابا نداره)

8. شادي و رقص دسته جمعي آذربايجاني در بين دو نيمه و پايان بازي (بلندگوهاي ورزشگاه آهنگهاي آذربايجاني گذاشته بودند)

9. مشكل هميشگي عدم سرويس دهي مناسب به تماشاگران و طبق معمول نبود حتي يك دستگاه اتوبوس شركت واحد

10. مشكل ظاهرا لاينحل بليط هاي الكترونيكي و ازدحام تماشاگران براي ورود به ورزشگاه

گونش


  • [ ]